Poľnohospodárska prvovýroba

Poľnohospodársku prvovýrobu vykonávajú naše materské spoločnosti na vlastnej a prenajatej pôde od vlastníkov, s ktorými majú dlhodobé korektné vzťahy. Realizujeme rastlinnú a živočíšnu výrobu.

  • Rastlinná výroba
  • Živočíšna výroba