Obchodná činnosť

Obchodná činnosť spočíva v nákupe a predaji poľnohospodárskych produktov. Predávame vlastnú produkciu a produkciu ostatných prvovýrobcov a obchodných spoločností v rámci Slovenských a zahraničných nadnárodných výrobných spoločností.

Špecializujeme sa na nákup a predaj kukurice potravinárskej a kŕmnej (suchej a mokrej) a venujeme sa obchodovaniu aj s nasledujúcimi komoditami:

Obilniny – pšenica potravinárska a kŕmna, jačmeň sladovnícky a kŕmny, ovos, raž potravinárska a kŕmna

Olejniny – slnečnica čierna, repka olejná, horčica biela a hnedá

Strukoviny – hrach zelený a žltý, bôb konský, peluška