Poľnohospodárska prvovýroba - Rastlinná výroba

Rastlinná výroba

V tomto čase je vo fáze rozširovania – okrem pestovania komerčných plodín pripravujeme aj špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie zeleniny, zemiakov, strukovín a taktiež liečivých bylín pre účely výroby čajov a tinktúr. Tieto produkty budú určené k predaju priamo konečnému spotrebiteľovi – fyzickým a právnickým osobám podľa ich požiadaviek. Produkty z liečivých bylín budú dodávané do lekární, čajovní a taktiež priamo klientovi.
Predaj poľnohospodárskych komodít uskutočňujeme cez naše obchodné oddelenie.