Profil spoločnosti

LAND INVEST, s.r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2003 a svoju hlavnú činnosť - obchod s poľnohospodárskymi komoditami a realizáciu a údržbu zelene postupne rozšírila o poľnohospodársku prvovýrobu v jej materských spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou.

V súčasnosti LAND INVEST, s.r.o. pracuje na rozširovaní rastlinnej a živočíšnej výroby. Súčasne pracujeme na vytvorení našej pobočky v Českej republike, kde plánujeme rozšíriť naše obchodné aktivity.

Našou prioritou je obojstranná spokojnosť všetkých zainteresovaných v obchodnej činnosti a službách.