Poľnohospodárska prvovýroba - Živočíšna výroba

Živočíšna výroba

Momentálne pracujeme na budovaní novej živočíšnej výroby. Špecializovať sa budeme na chov hovädzieho dobytka (slovenský strakatý dobytok), ošípaných, nosníc(vlašky jarabičej). Okrajovo sa budeme venovať chovu kôz, oviec a perličiek na spestrenie chovov.

Živočíšnu výrobu realizujeme extenzívnym spôsobom, vo voľných chovoch, v prírodných podmienkach, bez použitia minerálnych premixov a s minimálnou mierou použitia medikamentov. Vraciame sa k tradičnému chovu pastevných plemien ošípaných s vynikajúcim podielom mäsa a menším podielom tukov. Orientujeme sa na zákazníkov, ktorí majú záujem o zdravé a kvalitné produkty.

Marketing predaja bude založený na stálych odberateľoch, ako sú fyzické a právnické osoby, pre ktorých budú produkty našej živočíšnej výroby priamo dodávané v čerstvom stave a porcované podľa požiadaviek zákazníka. Preto si môžete v priebehu jedného roka objednať konkrétny druh výrobku a my Vám budeme tento výrobok pravidelne dodávať vo Vami požadovanom termíne a množstve.