Ceny poľnohospodárskych komodít

Ceny pravidelne aktualizujeme na základe aktuálnych odberateľských vzťahov. Našou snahou je vyjsť v ústrety pestovateľom, a ponúknuť čo najlepšiu cenu.

 

 Aktualizované dňa 25. 9. 2012

 

     Komodity Dopyt Ponuka   Cena/€ Množstvo/t Poznámky
Kukurica kŕmna          
Kukurica potravinárska          
Kukurica mokrá          
Jačmeň sladovnícky          
Jačmeň kŕmny          
Pšenica kŕmna           
Pšenica potravinárska          
Repka olejná          
Slnečnica vysokoolejnatá          
Slnečnica nízkoolejnatá