Návrh, realizácia a celoročná údržba zelene - Referencie

REFERENCIE (REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZELENE)

AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • kompletná údržba areálu spoločnosti
 • údržba železničnej vlečky
 • inštalácia a údržba závlahových systémov
 • projektová dokumentácia a výsadba vetrolamu pre spoločnosť Amylum Slovakia – protihluková clona slúžiaca na odhlučnenie a pohľadové oddelenie obytnej zóny
 • úprava toku rieky Trnávka v spolupráci s povodím Váhu a spoločnosťou Amylum Slovakia – likvidácia veľkého množstva náletových drevín
 • rekonštrukcia odtokového kanálu z ČOV Amylum Slovakia do toku Trnávky
 • čistenie nánosovej zeminy v prepadových jamách ČOV Amylum Slovakia
 • príprava projektovej dokumentácie pre výkopové práce a výsadbu sprievodnej zelene pre prítokový kanál z priehrady Boleráz do areálu spoločnosti Amylum Slovakia
 • ZÁPADOSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, Trnava

 • kosenie plôch a odstraňovanie ruderálnych porastov z okolia stĺpov vysokého napätia
 • CHEMOLAK a.s. Smolenice

 • údržba areálu spoločnosti
 • údržba železničnej vlečky – likvidácia náletových drevín a ruderálnych porastov
 • WIENEBERGER – Slovenské tehelne, s.r.o., Boleráz

 • údržba areálu spoločnosti, kosenie ruderálnych porastov, údržba železničnej vlečky, čistiace a upratovacie práce, čistenie areálu zametacím vozidlom
 • ALUKÖNINGFRANKSTAHL SLOVENSKO s.r.o.

 • sadovnícka úprava areálu spoločnosti, výruby drevín, likvidácia náletov, terénne úpravy, navážanie zeminy, vytvorenie oddychovej zóny, osadenie prvkov drobnej architektúry
 • údržba areálu spoločnosti
 • KAŠTIEĽ BUDMERICE

 • zdravotné rezy historických drevín
 • KAUFLAND, HLOHOVEC

 • sadovnícke úpravy
 • BIELY KOSTOL, BUKOVÁ, BOLERÁZ, SMOLENICE, LOŠONEC, SUCHÁ NAD PARNOU, DLHÁ, KOŠOLNÁ, HORNÉ OREŠANY, HRNČIAROVCE NAD PARNOU, MAJCICHOV, VODERADY

 • výruby drevín
 • BIELY KOSTOL, BOLERÁZ, TRNAVA

 • realizácia a údržba rodinných záhrad
 • v rámci spolupráce s geodetickými spoločnosťami sa podieľame na komasácii – výsadby vetrolamov, parkov, oddychových zón
 • zúčastňujeme sa na výberových konaniach pre výsadbu okrasnej zelene – výsadba verejných priestranstiev obcí, oddychové zóny, parkové plochy, parkoviská, kruhové objazdy
 • DOLNÉ OREŠANY

 • realizácia výsadieb v rámci projektu Rekonštrukcie historického centra obce
 • ŠPAČINCE

 • výruby v centre obce v rámci projektu Rekonštrukcia centra obce
 • štiepkovanie vyťaženej hmoty
 • SPRÁVA CIEST TTSK

 • výruby sprievodnej zelene na cestách II. a III. triedy
 • štiepkovanie vyťaženej hmoty